Prasy hydrauliczne

MODEL MST

Dwusłupowa prasa hydrauliczna przeznaczona do formowania na zimno z prędkością dojazdu siłownika hydraulicznego do 125 mm/sek.

Prasa hydrauliczna MST wyposażona jest w ruchomą powierzchnię górną, która przesuwa się po 4 prowadnicach oraz dolną powierzchnię stałą, która jest przykręcona do monolitycznej konstrukcji prasy.
Obydwa stoły wyposażone są w rowki T umożliwiające szybkie i łatwe mocowanie form.
Skok siłownika hydraulicznego wynosi 500 mm, natomiast szczelina pomiędzy dwiema powierzchniami roboczymi wynosi 600 mm.

Siła nacisku od 35 do 340t.

Prasa elektrohydrauliczna MST wyposażona jest w hydrauliczny zespół sterujący z monitorowanymi elektrozaworami firmy Rexroth.

 

 

 

 

Pozostałe standardowe wyposażenie przedstawia się następująco:

· procesor Siemens do kontroli ustawień,

· regulacja cylindra za pomocą wyłączników krańcowych,

· automatyczne sterowanie ruchem za pomocą podwójnych przycisków,

· wymiennik ciepła powietrze/olej,

· przełącznik ciśnieniowy,

· tylna metalowa siatka ochronna,

· certyfikat zgodności CE.

Poniżej wymieniono opcjonalne akcesoria prasy warsztatowej MST:

· przednie bariery fotoelektryczne,

· sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem Siemens,

· poduszka hydrauliczna od 20 do 80 ton,

· cyfrowe sterowanie poduszką hydrauliczną,

· pprzygotowanie do „Przemysłu 4.0”,

· timer,

· licznik sztuk,

· dodatkowe prowadnice w stołach maszyny,

· zawór proporcjonalny do regulacji prędkości,

· zawór proporcjonalny do kontroli ciśnienia,

· oddzielne zarządzanie prędkością zbliżania i prędkością roboczą,

· pompa tłokowa o zmiennym wydatku,

· wymiennik powietrze/olej z niezależną recyrkulacją.