BOSCHERT - PRASY KRAWĘDZIOWE

SERIA G-BEND PLUS - PRASA KRAWĘDZIOWA

Seria G-BEND PLUS to uniwersalne i wysokowydajne prasy krawędziowe sterowane CNC do gięcia szerokiego spektrum detali. Maszyny są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które zapewniają najlepsze parametry pracy. Cechą charakterystyczną maszyn G-BEND PLUS jest budowa korpusu o przesuniętych ku krańcom ścianach bocznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w maszynach o długościach roboczych 3m oraz 4m został wyeliminowany problem z limitem podcięcia w ścianach bocznych. Dodatkowo istnieje możliwość doposażenia maszyny w różne elementy wyposażenia dodatkowego, które istotnie ułatwiają i przyspieszają pracę, a także czynią ją przyjaźniejsza dla operatora.

Seria G-BEND PLUS charakterystyka:

 • długość robocza gięcia 2100 – 6100mm
 • nacisk 800kN – 3200kN
 • system zderzakowy na podwójnych prowadnicach liniowych wraz z szlifowaną śrubą pociągowo – toczną
 • maksymalny zasięg bazowania w osi X = 1200mm, prędkość nastawy w osi X=800mm/s
 • nowoczesna jednostka hydrauliczna z układem zaworów proporcjonalnych i systemem oszczędzającym energię
 • system obustronnego, podwójnego prowadzenia suwaka wraz z mocowaniem półkolistym
 • system automatycznej kompensacji strzałki ugięcia sterowany CNC
 • sterowanie CNC w wersji 2D albo 3D
 • osie sterowane CNC: Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, ΔX1, ΔX2, ΔI, FS1, FS2
 • mocowanie typu Promecam lub Wila w wersji mechanicznej, pneumatycznej lub hydraulicznej
 • możliwość pionowego montażu i demontażu poszczególnych segmentów narzędzi
 • AMS – system pomiaru kąta wraz z automatycznym, bezprzewodowym transferem danych
 • ATM – system automatycznego pomiaru grubości giętego materiału wraz z transferem wyniku bezpośrednio do sterownika maszyny
 • ASF – system nadążnych, dwuosiowych konsol nadążnych
 • stół do zapłaszczania / felcowania materiału zintegrowany z korpusem maszyny
 • możliwość pracy z robotem wieloosiowym.
 • oprogramowanie zewnętrzne BG SOFT
 • maszyna zaprojektowana i zbudowana zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC, certyfikat CE