Wyoblarki do dennic

KSZTAŁTOWANIE DENNIC FACCIN

KSZTAŁTOWANIE DENNIC

Liczne innowacje technologiczne oraz inwestycje w badania i rozwój, powodują,̨ iż firma FACCIN stała się światowym liderem w zakresie maszyn do zwijania blach oraz profili. Obecnie fabryka, w której zlokalizowa- no wszystkie etapy procesu produkcyjnego, począwszy od projektowania, poprzez obróbkę mechaniczną, obróbkę skrawaniem, spawanie i zgrzewanie, montaż oraz lakierowanie i testy, zajmuje powierzchnie 70 000 m2. Cały cykl produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany, a skumulowanie wszystkich procesów technologicznych w jednym miejscu gwarantuje pełną i dokładną kontrolę na każdym etapie pro- dukcji, co z kolei przekłada się na wysoką jakość i niezawodność oferowanych maszyn i urządzeń. Cały proces produkcyjny oraz kontrolny spełnia najwyższe standardy jakie stawia wymagający przemysł.

Producenci dennic do cystern, zbiorników ciśnieniowych itd. wymagają maszyn zdolnych do zapewnienia wysokiej wydajności i wysokiej jakości. Faccin oferuje linie produkcyjne które obejmują zaawansowane technologicznie prasy do formowania z automatycznym manipulatorem, maszyny do wywijania kołnierzy, zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i zaspokojenia potrzeb producentów w zakresie osiągnięcia tolerancji.


Pierwszym krokiem do wykonania wypukłych końców jest cięcie płyty w celu uzyskania okrągłego półwyrobu; operacja zwykle wykonywana przy użyciu noża krążkowego dla grubości poniżej 10 mm lub przy normalnych stołach do cięcia gdy grubość jest większa niż 10 mm. Drugim krokiem jest proces wytłaczania za pomocą prasy PPM wyposażonej w specjalne matryce które mogą tworzyć promień dna za pomocą wielu uderzeń. Tłoczenie jest powtarzalnym procesem uruchamianym w trybie automatycznym przez CNC który kontroluje prasę i manipulator. Gdy obrabiany materiał jest już z właściwym promieniem dna, dennica jest wykańczana poprzez uformowanie krawędzi na maszynie do jej kształtowania. Maszyna do wywijania w rzeczywistości tworzy promień brzegu poprzez „wirowanie” materiału. Proces ten może być również kontrolowany przez CNC w przypadku produkcji seryjnej. Aby uzupełnić wykończyć końce dennicy Faccin Flaping Machines można wyposażyć w specjalne narzędzie do obróbki skrawaniem i wykonać odpowiednie frezowanie pod spaw.