Zwijanie profili

Profilarka trójrolkowa serii RCMI FACCIN

RCMI

Liczne innowacje technologiczne oraz inwestycje w badania i rozwój, powodują,̨ iż firma FACCIN stała się światowym liderem w zakresie maszyn do zwijania blach oraz profili. Obecnie fabryka, w której zlokalizowa- no wszystkie etapy procesu produkcyjnego, począwszy od projektowania, poprzez obróbkę mechaniczną, obróbkę skrawaniem, spawanie i zgrzewanie, montaż oraz lakierowanie i testy, zajmuje powierzchnie 70 000 m2. Cały cykl produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany, a skumulowanie wszystkich procesów technologicznych w jednym miejscu gwarantuje pełną i dokładną kontrolę na każdym etapie pro- dukcji, co z kolei przekłada się na wysoką jakość i niezawodność oferowanych maszyn i urządzeń. Cały proces produkcyjny oraz kontrolny spełnia najwyższe standardy jakie stawia wymagający przemysł.

Profilarki trójrolkowe serii RCMI są specjalnie zaprojektowane do gięcia profili o wysokim module wytrzymałości na zginanie. RCMI jest najbardziej popularną trójrolkową giętarką gdzie jedna rolka jest stała, a pozostałe dwie rolki poruszają się w górę i w dół oraz w kierunku centralnej rolki z ruchem planetarnym. Dzięki tym ruchom RCMI może zginać profile o dowolnej średnicy. Rolki boczne są przemieszczane przez cylindry hydrauliczne, które przenoszą siłę gnącą na rolki wału. Wszystkie trzy rolki są napędzane niezależnie w celu maksymalnego przeniesienia momentu obrotowego na profil. Giętarka do profili RCMI może być wyposażona w szereg modułowych rolek które umożliwiają gięcie różnych profili z maksymalną dokładnością i minimalnym odkształceniem. Za pomocą rolek modułowych można giąć pręty płaskie, pręty kwadratowe, pręty okrągłe, profil T i L na wszystkie sposoby, a za pomocą